Giờ PST - Các Tiết Mục

12:00 am - Sống Vui Du Lịch với Voyages Saigon

12:30 am - Phật Quán Âm Thiền Tự

1:00 am - Tiếng Nói Phúc Âm

1:30 am - Radio Khai Tâm

2:00 am - Tiếng Nói Từ Trái Tim

2:30 am  - Sống Đức Tin

3:30 am - Việt Nam Ngày Nay (thứ ba)

3:40 am - Hướng Tâm Về Phật Pháp

4:10 am - Chuyện Lúc 8 Giờ với Trọng Thắng

4:40 am - Nhạc Tiền Chiến

5:00 am - Hội Cộng Đồng Người Việt OC

5:30 am - Tài Chánh & Địa Ốc với Cali Escrow

5:50 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

6:10 am - Thánh Kinh & Đời Sống với Ms Báu

6:20 am - Giáo Dục Tuổi Trẻ với Học Khu Garden Grove

7:20 am - Luật Pháp với Luật Sư Phạm Đào Bạch Tuyết

7:50 am - Eye Care Optometry

8:10 am - Phúc Lợi Xã Hội với Angie Hồ Quang

8:30 am - Nhạc Và Đới Sống với Vy Lan

9:00 am - 12 pm (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Live show: Tin Việt Nam - Tin Hoa Kỳ - Tin Tài Chánh -

                  Tin Địa Phương

                  Đố Nhạc - Văn Học Nghệ Thuật - Giáo Dục - Di Trú -

                  Tin Y Tế - Âm Nhạc

9:00 am - 12 pm (Thứ Bảy & Chủ Nhật - Nhạc)

12:00 pm - Sức Khỏe Hơn Vàng với Bác Sĩ Ngô Bá Định

12:30 pm - Tâm Tình Qua Thơ Nhạc với Nguyễn Bá Thành

1:00 am - Dâng Chúa Đời Con

1:30 pm - Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel

2:30 pm - Tin Tức Y Khoa với Bolsa Medical Group

3:40 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

4:00 pm - Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh với Bác sĩ Hòang Kim Huy

4:10 pm - Tìm Hiểu Luật Pháp với VP LS Đổ Phủ & Anh Tuấn

4:35 am - Việt Nam Ngày Nay (thứ năm)

4:45 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

5:15 pm - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc (tối thứ tư)

5:40 pm - Nhạc Quê Hương

6:00 pm - 10 pm  (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Live show: Tin Địa Phương - Tin Tức Y Khoa - Luật Pháp -

                  Du Lịch - Giáo Dục - Di Trú - Xả Hội - Đọc Truyện -

                  Luật Giao Thông - Chăm Sóc Cây Trái - Tôn Giáo

6:00 pm - 10 pm (Thứ Bảy & Chủ Nhật - Nhạc)

10:00 pm - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc (sáng thứ ba)

10:20 pm - Sống Vui Sống Khỏe Sống Bất Tận

10:50 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

11:10 pm - Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh với Bác sĩ Hòang Kim Huy

11:35 pm - Nhạc Trữ Tình

Live broadcast: Monday through Friday 9am-12 pm on KALI-FM 106.3 and KVVN-AM 1430 6pm-10 pm on KVNR-AM 1480 Nghe live tại San Jose qua “kvvn” app trên smart phones Nghe 24/24 - 7 days / week. “radiobolsa” app trên smart phones. Nghe qua phone 702-489-0209 CHƯƠNG TRÌNH
Live broadcast: Monday through Friday 9am-12 pm on KALI-FM 106.3 and KVVN-AM 1430 6pm-10 pm on KVNR-AM 1480 Nghe live tại San Jose qua “kvvn” app trên smart phones Nghe 24/24 - 7 days / week. “radiobolsa” app trên smart phones. Nghe qua phone 702-489-0209